Wyznacz wypadkową sił działających na punkt O, znając ich wartości oraz kąty, jakie tworzą z dodatnim kierunkiem osi x:
Wyznacz wypadkową sił działających na punkt O, znając ich wartości oraz kąty, jakie tworzą z dodatnim kierunkiem osi x:
(a) F1= 60 N, α1 = 60°; F2= 100 N, α2 = 30°; F3= 20 N, α3 = 135°; F4= 40 N, α4 = 0°;
(b) F1= 50 N, α1 = 90°; F2= 110 N, α2 = 270°; F3= 60 N, α3 = 180°; F4= 84.85 N, α4 = 45°;

PEŁNE ROZWiĄZANIA

1

Odpowiedzi

2010-02-06T22:15:18+01:00
4 ponieważ (a) F1= 60 N, α1 = 60°; F2= 100 N, α2 = 30°; F3= 20 N, α3 = 135°; F4= 40 N, α4 = 0°;
(b) F1= 50 N, α1 = 90°; F2= 110 N, α2 = 270°; F3= 60 N, α3 = 180°; F4= 84.85 N, α4 = 45°;
jest to takie obliczenie