Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T22:36:20+01:00
E-energia mechaniczna
Ek-energia kinetyczna
Ep-energia potencjalna
m-masa jastrzębia
v-prędkość jastrzębia
h-wysokość lotu

v=72km/h=20m/s

E=Ek+Ep
Ek=m*v²/2
Ep=m*g*h

Ek=3*20²/2 [J]
Ek=600J
Ep=3*10*50 [J]
Ep=1500J

E=600J+1500J
E=2100J

Odp: Energia mechaniczna jastrzębia wynosi 2100J