Odpowiedzi

2010-02-06T23:02:35+01:00
Zad 1
1molu-4atomy
3-x
x=12atomów tlenu

zad 2
a)n=ms/M n= 10/17=0,6mola
b)n=0,5/16 n =0,03125mola
zad 3
K2O
1molu-78g
0,5-x
x=39g

zad 4
1molu-46g
0,5-x
x=23g
2010-02-06T23:20:48+01:00
1)
1 molu - 4 atomy
3 mole - x
1x=4*3
x=12atomów tlenu

2)
a)
n=ms/M
n= 10:17=0,6 mola
b)n=0,5:16 n = 0,03125mola

3)
K2O
1 mola - 78g
0,5 mola - x
1x=78*0,5
x=39g

4)
1mola - 46g
0,5mola - x
1x=46*0,5
x=23g

mnożenie na krzyż