Odpowiedzi

2010-02-07T01:16:39+01:00
Witam
dane: S=10cm2 = 10*(10^-4)m2, a=0* i cosa=cos0*=1 B1=2T, B2=8T
^t = 40ms=40*(10^-3)s
szukane: sem E

E = - ^$/^t /delta fi przez delta t/, ale $ = B*S*cosa więc
E = - ^[B*S*cosa]/^t , ale ponieważ S=const i cosa = 1 = const, więc
E = - S*[B2 - B1]/^t = - 10*[10^-4]*6T/[40*10^-3]s = -0,15V, co oznacza,
że na wykresie E(t) E będzie położone pod osią t.
pozdrawiam
czarnadziura
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T01:22:35+01:00
Dane:
S=10cm²=10 * (10⁻²)²=10⁻³m²
B₁=2T
B₂=8T
Δt=40ms=0,04s

Szukane:
ε - SEM

ε= ΔΦ/Δt = ΔB*S/Δt = (8-2) * 10⁻³ / 0,04 [T*m²*s⁻¹ = V]
ε = 0,15 V = 150 mV

Odp. SEM indukcji wynosi 150 mV.
1 5 1