Wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartości liczbowe wyrażeń

2[4x- (4y = 3x0] - 4[3x - (2x-3y)]
dla x = 3,5 i y =⅚a - 2(b-1) + 2 [ -5(a+1) - 0,5a] + 2b
dla a =⅘ i b =⅓ i y = -4

c) 3x - 2 (-5 + y) - 5 { -3x + 2 (y=1)] - 10 (5y-4) +
dla x = -⅛

2

Odpowiedzi

2010-02-06T23:05:00+01:00
2[4x- (4y + 3x)] - 4[3x - (2x-3y)]
dla x = 3,5 i y =⅚

2[4x-4y-3x]-4[3x-2x+3y]
8x-8y-6x-12x+8x-12y
-20y-2x
-20*⅚-2*3.5
-100/6-7
-16i4/6 - 7
-23 i 2/3


a - 2(b-1) + 2 [ -5(a+1) - 0,5a] + 2b
dla a =⅘ i b =⅓ i y = -4

a-2b+2+2[-5a-5-0.5a]+2b
a-2b+2-10a-10-a+2b
-10a-8
-10*⅘-8
8-8=0

Trzeciego przykładu niestety nie mogę rozwiązać,ponieważ jest on niepełny.
2010-02-06T23:11:25+01:00
2[4x- (4y = 3x0] - 4[3x - (2x-3y)]
dla x = 3,5 i y =⅚
2(4x-4y)-4(x-3y)=8x-8y-4x+12y=4x+4y
dla x = 3,5 i y =⅚ 4x+4y=4razy3,5+4razy⅚=14+3⅓=17⅓


a - 2(b-1) + 2 [ -5(a+1) - 0,5a] + 2b = a-2b+2+2(-5a-5-0,5a)+2b=
= a-2b+2-9a-10+2b=-8a-8
dla a =⅘ i b =⅓ i y = -4
jeżeli a =4/5 a nie widzę dokładnie to -8a-8=-8raz 4/5-8=-6⅖-8=-14⅖


nie rozwiąże niestety przykładu 3 bo nie jest on do końca przepisany, pojawia sie + po którym nic nie ma i nie są zamknięte wszystkie nawiasy tak, że bardzo mi przykro tutaj nie mam jak pomóc