Zad.1 Wypisać wszystko co wiesz: liczba protonów, elektronów itd.
27
Al
13

Zad.2
Si
Numer kolejny:
Numer grupy:
Numer okresu:
Blok konfiguracyjny

Zad.3 Elektroujemność i wzór kropkowy
MgCl2
Cl2
HCl

Zad.4 Wypisać wszystko co wiesz: liczba protonów, elektronów itd.
31
E
15

Zad.5
Al
Grupa:
Numer okresu:
Symbol:
Określić wiązania

Zad.6 Elektroujemności i wzór kropkowy
CaBr
Br2

Zad.7 10/5B 11/5B - określić
a) czy są izotopami
b) neutrony
c) czy mają tą samą liczbę e
d) czy mają tą samą liczbę nuklidów
e) czy mają różne protony

wiązanie Beta - opisać co z niego wynika

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T23:10:17+01:00
Zad 1
protony i elektrony=13
neutrony=27-13=14

zad2
Numer kolejny:14
Numer grupy:14
Numer okresu:3
Blok konfiguracyjny p

zad3
a) elektoujemnosc mg= 1,2 chloru 3,0
b) cl 3,0
c) wodoru 2,1 chloru 3,0

zad4
protony i elektrony=15
neutrony=31-15=16

zad5
Grupa:13
Numer okresu:3
Symbol:Al
Określić wiązania: najczęsciej wiązanie jonowe tworzy

zad6
elektroujemnosc ca 1,0 bromu 3,5 wiązanie jonowe
br - wiązanie kowalencyjne

zad 7
a) tak
b) jeden ma 5 neutronów drugi 6
c) tak
d) nie
e) nie

wiązanie beta? ? a nie przypadniem przemiana beta?
2010-02-06T23:28:11+01:00
Zad 1
protony i elektrony=13
neutrony=27-13=14

zad2
Numer kolejny:14
Numer grupy:14
Numer okresu:3
Blok konfiguracyjny p

zad3
a) elektroujemność mg= 1,2 chloru 3,0
b) cl 3,0
c) wodoru 2,1 chloru 3,0

zad4
protony i elektrony=15
neutrony=31-15=16

zad5
Grupa:13
Numer okresu:3
Symbol:Al
Określić wiązania: najczęściej wiązanie jonowe tworzy

zad6
elektroujemność ca 1,0 bromu 3,5 wiązanie jonowe
br - wiązanie kowalencyjne

zad 7
a) tak
b) jeden ma 5 neutronów drugi 6
c) tak
d) nie
e) nie