Na wózku o masie m = 200 kg stał człowiek o masie
m = 50 kg. Układ poruszał się z prędkością V = 1 m/s. Z jaką prędkością względem wózka musi wyskoczyć człowiek, żeby prędkość wózka zmalała do połowy wartości początkowej?

Proszę o pomoc ( ;

1

Odpowiedzi

2010-02-06T23:23:12+01:00
M₁-masa wózka
m₂-masa człowieka
v₁-prędkość początkowa
v₂-prędkość z jaką zeskoczy człowiek (względem wózka)
p₁-pęd początkowy
p₂-pęd końcowy

p₁=p₂
(m₁+m₂)*v₁=m₁*v₁/2-m₂*v₂
v₂=[(m₁+m₂)*v₁-m₁*v₁/2]/m₂
v₂=-3m/s
prędkość jest ze znakiem ujemnym, ponieważ zwrot prędkości człowieka jest przeciwny do zwrotu prędkości wózka