Uzupełnij słownie zapisy przebiegu reakcji chemicznych i określ ich typ.Napisz substraty ( S ) produkty(P) pierwiastki(PCh) i związki chemiczne(ZCh).
c)clorowodór-------->.............+................
Typ reakcji chemicznej:.............
S:
P:
PCh:
ZCh:

D)clorek miedzi(3)+magnez------>.................+miedz
Typ rekcji chemicznej:
S:
P:
PCh:
ZCh:

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T23:21:42+01:00
Chlorowodór------> chlor+ wodór
reakcja analizy- rozkładu
S:chlorowodór
P:chlor, wodór
PCh:chlor, wodór
ZCh:chlorowodór

chlorek miedzi(3)+magnez------>chlorek magnezu +miedź
reakcja wymiany
S: chlorek miedzi3, magnez
P: chlorek magnezu ,miedź
PCh: magnez, miedź
ZCh: chlorek magnezu, chlorek miedzi(3)
7 4 7
2010-02-06T23:26:42+01:00
Chlorowodór------> chlor+ wodór
reakcja analizy- rozkładu
S:chlorowodór
P:chlor, wodór
PCh:chlor, wodór
ZCh:chlorowodór

chlorek miedzi(3)+magnez------>chlorek magnezu +miedź
reakcja wymiany
S: chlorek miedzi3, magnez
P: chlorek magnezu ,miedź
PCh: magnez, miedź
ZCh: chlorek magnezu, chlorek miedzi(3)
6 4 6
2010-02-06T23:47:45+01:00
1. Chlorowodór → Chlor+ Wodór
2HCl → Cl₂ + H₂
S P

Jest to reakcja analizy.
Substraty→ chlorowodór (HCl)
Produkty→ chlor, wodór (Cl₂), (H²)
PCh→ chlor, wodór (Cl₂), (H²)
ZCh→ chlorowodór (HCl)

Pierwiastki takkie jak: azot N₂, chlor Cl₂, tlen O₂, wodór H₂ w stanie wolnym mają zawsze 2 atomy w cząsteczce.

2. Chlorek Miedzi III + Magnez → Chlorek Magnezu + Miedź
2CuCl₃ + 3Mg → 3MgCl₂ + 2Cu
S P

Jest to reakcja wymiany.
Substraty→ chlorek miedzi III, magnez (CuCl₃), (Mg)
Produkty→ chlorek magnezu, miedź (MgCl₂), (Cu)
PCh→ magnez, miedź (Mg), (Cu)
ZCh→ chlorek miedzi III, chlorek magnezu (CuCl₃), (MgCl₂)
3 3 3