Odpowiedzi

2010-02-06T23:50:26+01:00
Daje obrazek (dobrze wygląda w powiększeniu i z włączoną siatką w Paincie)

2010-02-07T00:00:04+01:00
Zaznaczone punkty:
http://i45.tinypic.com/33e1szp.jpg

a)
odległość dwóch punktów od siebie liczymy ze wzoru:
d=√(x₂-x₁)²+(y₂-y₁)²

przy czym u nas x₂=0 oraz y₂=0 więc wzór wygląda tak:
d=√(x²+y²)

i liczymy:

A =(3,0)
d=√(3²+0²) = √9 = 3

B=(2,4)
d=√(2²+4²) = √(4+16) = √20 = √4*5 = 2√5

C=(0,2)
d=√(0²+2²) = √4 = 2

D=(-3,1)
d=√((-3)²+1²) = √(9+1) = √10

b) długość odcinka to odległość dwóch punktów od siebie czyli ponownie wzór:
d=√(x₂-x₁)²+(y₂-y₁)²

AC, A =(3,0), C=(0,2)

d=√(0-3)²+(2-0)² = √(9+4) = √13

AD, A =(3,0), D=(-3,1)

d=√(-3-3)²+(1-0)² = √(-6)²+1² = √36+1 = √37

CB, C=(0,2), B=(2,4)

d=√(2-0)²+(4-2)² = √2²+2² = √8 = 2√2
  • kopi
  • Początkujący
2010-02-07T00:13:27+01:00
A)
A =(3,0)
d=√(3²+0²) = √9 = 3

B=(2,4)
d=√(2²+4²) = √(4+16) = √20 = √4*5 = 2√5

C=(0,2)
d=√(0²+2²) = √4 = 2

D=(-3,1)
d=√((-3)²+1²) = √(9+1) = √10

b)
odcinek AC
A =(3,0), C=(0,2)

d=√(0-3)²+(2-0)² = √(9+4) = √13

odcinek AD
A =(3,0), D=(-3,1)

d=√(-3-3)²+(1-0)² = √(-6)²+1² = √36+1 = √37

odcinek CB
C=(0,2), B=(2,4)

d=√(2-0)²+(4-2)² = √2²+2² = √8 = 2√2