Zredukuj wyrazy podobne:
1. 4xy+x+y-xy=
2.5ab-10b+8ab-3a=
3.¾x²-2xy-0,5x²-3yx=
4.-1,5pq+6p-1,25p+2qp=
5.40m-26mn+7m-32mm=
6.3¾x²y-2x²+4,5yx²-1,6x²=
7.5,6n-4,8mn-0,8mn-6,4n-4m=
8.2/5x-2,2xy-0,6x+1,2xy-0,4xy+2
9.5ab-4a²b²-8ab²+3ab-ab²-4a²b²=
10.23a²bc+10abc²-15a²bc-abc²+2abc+abc²=
11.3+2xy-7x+8xy+1.2x-6+11xy-y²+23x-8=
Z góry dzięki.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T00:32:02+01:00
1. 3xy+x+y
2. 13ab-3a-10b
3. -5xy-0,25x²
4. 0,5pq+4,75p
5. -26mn-32mm +47m
6. 8,25x²y-3,6x²
7. -5,6mn-4m-0,8n
8. ???
9. 8ab-8a²b²-9ab²
10. 8a²bc+10abc²+2abc
11. 21xy+28,5x -y²-11