Po eksplozji 70cm3 mieszaniny H2 i O2 stwierdzono, ze w otrzymanej parze wodnej znajduje sie domieszka tlenu. mieszanine rozdzielono i otrzymano 10cm3 tlenu, zmierzonych w tych samych warunkach cisnienia i temperatury, co objetosc gazów przed reakcja. obliczyc procent objetosciowy tlenu zawierala mieszanina po reakcji.
odp.90%.

1

Odpowiedzi

2010-02-07T01:44:37+01:00
Nijak nie wychodzi mi podany wynik 90%.

Reakcja ma wzór:
2H2 + O2 = 2H2O
Skoro wodoru i tlenu było 70 cm3, a tlenu zostało (nie przereagowało) 10 cm3, tzn. że reagowało 60 cm3 mieszanki. Ponieważ z równania wynika, że wodoru bierze udział 2 razy więcej niż tlenu (a w określonych warunkach 1 mol gazu przyjmuje stałą objętość, np. w warunkach normalnych 22,4 l), to w pamięci można policzyć, że wodoru reagowało 40 cm3, a tlenu 20 cm3.
Można też napisać równanie 2x + x = 60, gdzie x = objętość tlenu.
W wyniku reakcji powstało tyle samo cząsteczek (moli) pary wodnej, co przereagowało wodoru, czyli 40 cm3, a więc po reakcji powstało 40 cm3 pary wodnej i 10 cm3 tlenu - razem 50 cm3, tzn. tlenu po reakcji było 10/50=20%

11 4 11