1. Wymień wszystkich bohaterów utworu Szczur i żaba.
2. Odpowiedz pełnym zdaniem, gdzie rozgrywa się akcja utworu.
3. Wypisz zdanie, z którego wynika, kto jest narratorem utworu.
4. Wypisz z tekstu trzy przymiotniki, które są synonimami (wyrazami bliskoznacznymi) i określają szczura.
5. Podaj swoimi słowami trzy argumenty, których użyła żaba, aby namówić szczura do odwiedzin.
6. Wyjaśni krótko, co to znaczy ,,pójdzie nam jak z płatka,,
7. Za pomocą jakich znaków interpunkcyjnych został wprowadzony do tekstu dialog? Wymień dwa.
8. Wyjaśni, co w tekście oznacza słowo fraszka.
9. Wypisz z tekstu dwa porównania
10. Podaj trzy przymiotniki nazywające cechy charakteru żaby.
11. W ilu wersach zawarte jest pouczenie narratora? Które to wersy?
12. Gatunek literacki utworu Szczur i żaba to:
a) mit
b) baśń
c) bajka
d) podanie
13. Szczur i żaba to utwór , który:
a) jest napisany prozą, bohaterami są zwierzęta
b) ukazuje walkę dobra ze złem, jest krótki
c) jest wierszowany, zawiera pouczenie
d) rymuje się, opisuje uczucia
14. Szczur i żaba zalicza się do:
a) epiki
b) liryki
c) dramatu
d) wszystkich rodzajów wymienionych w punktach a,b,c
15.Ale morał na potem, a teraz po prostu powiem bajeczkę- W tym fragmencie występuje:
a) przerzutnia
b) przenośnia
c) epitet
d) rym
16. Żaba nakłoniła szczura do kąpieli, gdyż potrafiła pięknie mówić. Człowieka, który poznał sztukę przemawiania, nazywamy:
a) nauczycielem
b) pochlebcą
c) oratorem
d) filozofem
17. Jaką funkcję pełni w tym utworze przypis?
a) charakteryzuje bohaterów
b) pomaga zrozumieć tekst
c) ubarwia treść utworu
d) dynamizuje akcję

1

Odpowiedzi

2010-02-07T09:05:09+01:00
1.szczur i żąba
2.Akcja rozgrywa sie przy kałuży
3.Ale morał na potem, teraz poporostu powiem bajeczke
4. gruby i tłusty, pulchny
5. że zobaczy nieznane kraje, będą mówiły o nim wnuki, pozna zwyczaje
6. bez problemów
7. "i :
8. to nie problem, damy radę
9.pulchny jak pączek w zapusty
10. podstępna, złośliwa, zakłamana
11.w ostatnich czterech
12.c
13.c
14.a
15.a
16.c
17.b
11 4 11