Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T09:13:06+01:00
Przedmioty szkolne?
Nie jest to najlepiej sprecyzowane pyt. Ale w razie czego pisz do mnie odpowiem jeśli by chodziło np o przybory szkolne;]

Chemie-chemia
Physic-fizyka
geschichte-historia
biologie-biologia
musik-muzyka
mathematik-matma
informatik-informatyka
sport-wf
erdkunde/geographie-geografia
deutsch-niemiecki
philosophie-filozofia
religion-religia
sozialkunde-wos
franzosisch-francuski
englisch-angielski
latein-łacina
kunst-sztuka
wehrkunde-PO
klassenlehrerstunde- godzina wychowawcza
ethik-etyka
wirtschaftslehere-przedsiębiorczość
3 5 3
2010-02-07T09:13:30+01:00
Biologia - Biologe
matma -Mathe
Religa - Religion
j.polski-Polnisch
j.niemiec-Deutsch
wf-Sport
muzyka_Musik
Historia- Geschichte
geografia -Erdkunde
fizyka-Physik
chemia - Chemie
anglik-Englisch
infa-Design
plastyka - Kunst
technika - Handerarbeit ( Technik)
francuski-Französisch
łacina -Latein
filozofia-Philosophie
wehrkunde-PO
klassenlehrerstunde- godzina wychowawcza
ethik-etyka
wirtschaftslehere-przedsiębiorczość
2 4 2
2010-02-07T10:31:17+01:00
Polisch - język polski
Deutsch - język niemiecki
Englisch - język angielski
Französisch - język francuski
Russisch - język rosyjski
Latein - Łacina
Mathematik (Mathe) - Matematyka
Physik - Fizyka
Biologie (Bio) - Biologia
Chemie - Chemia
Erdkunde (Geografie) - Geografia
Geschichte - Historia
Sozialkunde - Wiedza o społeczeństwie
Religion/Ethik - Religia/Etyka
Informatik - Informatyka
Philosophie - Filozofia
Sport - WF
Musik - Muzyka
Kunst - Sztuka/Plastyka
Handarbeiten - Prace ręczne/Technika

Mam nadzieję, że to są już wszystkie :)) Liczę na naj ;**
1 5 1