Jak długo powinno trwać zagotowanie szklanki wody(0,25l) o temperaturze początkowej 15 °C za pomocą grzałki o mocy 300W.Ciepło właściwe wody wynosi 4200J/kg*°C .Dlaczego w praktyce zagotowanie wody taką grzałką trwa trochę dłużej? pomóżcie!!! oddaje wszystkie swoje punkty:P

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T09:43:42+01:00
Dane:
P = 300 W
m = 0,25kg
T₁ = 15⁰C
T = 100⁰C
Cw = 4200 [J/kg × ⁰ C]
Rozw.:
W = Q
W = P × t
Q = m × Cw × ΔT
Q = m × Cw × ( T - T₁)
czyli
P × t = m × Cw × ( T - T₁)
t = m × Cw × ( T - T₁) / P
t = 0,25 kg × 4200 [J/kg × ⁰ C] × 85⁰ C / 300 W = 297,5 s
W tym zadaniu pominięto straty ciepła więc w rzeczywistości zagotowanie trwało by dużej!