Zad.1.Znajdź cztery rozwiązania każdego z równań:
a)-3x+2y=-1
Zad.2.Sprawdź,czy liczby x=2 i y=1 spełniają równania:
a)-5x-y=11
b)3x+4y=10
c)x+2y=6
d)-3x+6y=0
Zad.3.Podaj równanie prostej równoległej do prostej y=1 nad 3 x-1 i przechodzącej przez punkt (3,2)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T09:48:44+01:00
Zad.1
a) -3x+2y=-1; -15x+14y=-1; 22y+(-23x)=-1; 96y+(-30)+(-67)=-1

Zad.2
a)-5x-y=11
-5*2-1=-10-1=-11-nie spełnią równania
b)3x+4y=10
3*2+4*1=6+4=10 - spełni równanie
c)x+2y=6
2+2*1=2+2=4 - nie spełnią równania
d)-3x+6y+0
-3*2+6*1=-6+6=0 - spełnią równania
2010-02-07T09:49:19+01:00
Zad2
a)-5*2-1=11tak
b)3*2+4*1=10 tak
c)2+2*1=6 nie bo 4
d)-3*2+6*1=0 tak