Odpowiedzi

2010-03-30T17:40:42+02:00
Kto to jest górnik kopalni węgla kamiennego?

Górnik jest pracownikiem zatrudnionym pod ziemią przy wydobywaniu węgla kamiennego.

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?

* Praca pod ziemią związana jest z szeregiem zagrożeń naturalnych spowodowanych ruchem górotworu takich jak tąpnięcia, zawały, oberwanie się skał ze stropu, wyrzuty gazów i skał.
* Górnik posługuje się maszynami i urządzeniami co stwarza niebezpieczeństwo wypadków i urazów w wyniku przemieszczania się maszyn i ich wirujących części.
* Roboty strzałowe, wyrzuty gazów i pożary są źródłem emisji gazów drażniących i toksycznych.
* Wymuszona pozycja ciała i nadmierny wysiłek fizyczny podczas pracy mogą być przyczyną bólów pleców, ramion i rąk.
* Praca pod ziemią związana jest z zagrożeniem występowania pyłów zwłókniających, metanu oraz wód kopalnianych.
* Zagrożenie wypadkowe towarzyszące pracy górnika stanowi źródło stresu.

Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

Nie wiem czy to to :(
8 1 8