Odpowiedzi

2010-02-07T09:49:01+01:00
Drzwi: ruchome zamknięcie otworu wejściowego do budynku lub jakiegoś wnętrza; także: sam ten otwór; do pokoju, do szafy

gimnazjum: szkoła, w której kontynuuje się nauke po szkole podstawowej

szlachta: stan społeczny wywodzący się z rycerstwa, mający dziedziczne prawa i przywileje nadane przez panujących; zbiorowo: ludzie należący do tego stanu

nabój: 1. jednostka amunicji składająca się z pocisku, materiału wybuchowego i łuski ze spłonką lub zapłonnikiem.
2. określona ilość materiału wybuchowego do burzenia, wysadzania w powietrze budynków, mostów, lodu na rzekach, do rozsadzania skał, węgla
3. porcja atramentu lub tuszu umieszczona w plastikowym pojemniku

ogarek: mały, nie dopalony do końca kawałek świecy

Nowy Słownik Jezyka polskiego PWN, Warszawa 2002, Elżbieta Sobol - redaktor naczelny
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T09:57:58+01:00
Drzwi-pionowa ruchoma przegroda zamykająca otwór drzwiowy wraz z konstrukcją mocującą oraz wszystkimi elementami pomocniczymi

szlachta
wywodzący się z rycerstwa stan społeczny mający prawa otrzymane od władców i dziedziczne przywileje; także, zbiorowo, o osobach należących do tego stanu;
nazwisko

nabój
1. jednostka amunicji;
2. pewna ilość materiału wybuchowego, mająca coś wysadzić, wyburzyć (np. budynek, most), rozsadzić (np. skałę);
3. w technice: jednorazowa porcja materiałów ładowana do pieca hutniczego

ogarek
mały, niedopalony do końca kawałek świecy, papierosa, knota itp.

Gimnazjum
1.w różnych czasach i w różnych krajach, począwszy od starożytnego Rzymu: szkoła średnia lub półśrednia: Obecnie w Polsce gimnazjum to trzyletnia, obowiązkowa dla wszystkich szkoła półśrednia, następująca po sześcioletniej szkole podstawowej. Gimnazjum w Niemczech to szkoła średnia, którą kończy egzamin maturalny, uprawniający do podjęcia studiów w szkole wyższej.
2.to samo, co gimnazjon
p.-łac. gymnasium
2010-02-07T09:58:24+01:00
Drzwi-zawieszone na zawiasach albo przesuwane zamknięcie wejscia do budynku,pomieszczenia wewnatrz budynku, nie ktorych pojazdow,mebli. drzwi jednostrzydlowe, dwuskrzydłowe, obrotowe, wahadłowe.

gimnazjum-w systematyce szkolnictwa posredni szczebel miedzy szkola podstawowa a srednia, obejmujacy 7,8 i rok nauki.

nabój-amunicja w broni palnej złożona z zamknietego w oslonie materiału wybuchowego, słonki i pocisku.

ogarek- niedopalonu do konca, maly kawalek swiecy

szlachta- stan spoleczny wywodzacy sie zrycerstwa, ktorego czlonkowie maja okreslone przywileje, przede wszystkim przywilej posiadania ziemii