Wykonaj działania,korzystając ze wzoru skróconego mnożenia
a)(√10+√2)²=
b)(√21+√3)²=
c)(√15-√5)²=
d)(2√2-√6)²=
krzyżówka
1) określenie pojęcia matematycznego
2)(√2)⁶ jest równy
3).....potęga liczby 6 jest równa 216
4)jeśli liczbę a>1 podniesiemy do potęgi.....,to otrzymany liczbę mniejszą od 1.
5)liczbę a w wyrażeniu a do n nazywamy....potęgi.
6)liczbę 1024 otrzymamy, podnosząc 4 do potęgi...

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-08T11:42:49+01:00
A)(√10+√2)²=10+2√20+2=12+4√5
b)(√21+√3)²=21+2√63+3=24+2√63
c)(√15-√5)²=15-2√75+5=20-10√3
d)(2√2-√6)²=8-4√12+6=14-8√3

2)(√2)⁶ jest równy √2*√2*√2*√2*√2*2=8
3).....trzecia potęga liczby 6 jest równa 216
4)jeśli liczbę a>1 podniesiemy do potęgi..... ujemnej ,to otrzymany liczbę mniejszą od 1.
5)liczbę a w wyrażeniu a do n nazywamy podstawą potęgi.
6)liczbę 1024 otrzymamy, podnosząc 4 do potęgi...czwartej
5 3 5