Odpowiedzi

2010-02-07T13:19:40+01:00
Ratownictwo medyczne w Polsce bardzo się zmieniło od momentu rozpoczęcia w roku 1999 wdrażania programu Ministerstwa Zdrowia "Budowa systemu zintegrowanego ratownictwa medycznego" i jednogłośnego przyjęcia przez Sejm w dniu 25 lipca 2001 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zasadnicze różnice polegają m.in. na pojawieniu się znacznie większej liczby dobrze wyposażonych i coraz lepiej wyszkolonych zespołów ratowniczych, które szybko zastępują tzw. ogólne zespoły lekarskie, i zmianie sposobu dysponowania pomocą - zgłoszenia coraz częściej przyjmują odpowiednio wyszkoleni dyspozytorzy medyczni i pracujący w nowo powstałych Centrach Powiadamiania Ratunkowego (CPR), a "w drzwiach szpitala" ciężko chorzy pacjenci trafiają do coraz większej liczby nowocześnie zorganizowanych, wyposażonych i prowadzonych przez znakomitych fachowców szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR). Tak już jest w niektórych rejonach kraju, niestety nie wszędzie. Ustawa daje instytucjom odpowiedzialnym za wprowadzenie reform jeszcze trochę czasu na dokonanie przemian -- część artykuł weszła w życie w dniu 1 lipca 2002 roku, cała ustawa wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2003, a budowa infrastruktury ma być ukończona w roku 2004; pracujący w systemie mają czas na uzupełnienie kwalifikacji do roku 2010. Rozwój ratownictwa medycznego jest jednym z priorytetów zdrowotnych Unii Europejskiej.