Odpowiedzi

2010-02-07T09:58:57+01:00
5¹/₇+1²/₅-(3-2¹/₁₀) = 5 10/70 + 1 28/70 - (3 - 2 7/70) = 6 38/70 - 63/70 =
= 5 45/70 = 5 9/14


/ w (np. 10/70) zastępuje kreskę ułamkową

2010-02-07T09:59:20+01:00
5¹/₇+1²/₅-(3-2¹/₁₀)=5 i 10/70 + 1 i 28/70 - (3 - 2 i 7/70)= 6 i 38/70 - 63/70 = 5 i 45/70 = 5 i 9/14
2010-02-07T10:02:07+01:00
5¹/₇+1²/₅-(3-2¹/₁₀)=5⁵/₃₅+1¹⁴/₃₅-⁹/₁₀=6¹⁹/₃₅-⁹/₁₀=6³⁸/₇₀-⁶³/₇₀=
=5¹⁰⁸/₇₀-⁶³/₇₀=5⁴⁵/₇₀=5⁹/₁₄