Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T10:09:13+01:00
A) K₂O + 2HNO₃ -> 2KNO₃ + H₂O
b) 3MgO + 2H₃PO₄ -> Mg₃(PO₄)₂ + 3H₂O
c) SnO₂ + 4HCL -> SnCl₄ + 2H₂O
d) Fe(OH)₃ + H₃PO₄ -> FePO₄ + 3H₂O
e) H₂SO₃ + 2KOH -> K₂SO₃ + 2H₂O
f) Sn(OH)₂ + H₂SO₄ -> SnSO₄ + 2H₂O
;)
2010-02-07T10:10:17+01:00
A) K₂O + 2HNO₃ ->2KNO3+H2O
b) 3MgO +2H₃PO₄ ->Mg3(PO4)2+3H2O
c) SnO₂ +4HCL ->SnCl4+2H2O
d) Fe(OH)₃ + H₃PO₄ ->FePO4+3H2O
e) H₂SO₃ + 2KOH ->K2SO4+2H2O
f) Sn(OH)₂ + H₂SO₄ ->SnSO4+2H2O
2010-02-07T12:41:13+01:00
> _ a) K₂O + 2HNO₃ -> 2KNO₃ + H₂O
> _ b) 3MgO + 2H₃PO₄ -> Mg₃(PO₄)₂ + 3H₂O
> _ c) SnO₂ + 4HCL -> SnCl₄ + 2H₂O
> _ d) Fe(OH)₃ + H₃PO₄ -> FePO₄ + 3H₂O
> _ e) H₂SO₃ + 2KOH -> K₂SO₃ + 2H₂O
> _ f) Sn(OH)₂ + H₂SO₄ -> SnSO₄ + 2H₂O

:))