Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T10:07:28+01:00
A)-w 1765 powołał Szkołę Rycerską
-w 1773 powołano Komisję Edukacji Narodowej
-w 1775 powołano Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych

b)-rozwój pisiemnictwa
- rozwój teatru polskiego
-w sztuce dominował klasycyzm

c)-powstawanie manufaktur
-budowa nowych dróg i kanałów rzecznych
-* budowa domów handlowych i banków w większych miastach
- wprowadzenie czynszu zamiast pańszczyzny
33 3 33
2010-02-07T10:20:13+01:00
OŚWIATA
- 1765 r. król założył pierwszą polską uczelnię świecką, Szkołę Rycerską,
- 1766 r. z króla inicjatywy powstała Szkoła Języków Orientalnych w Stambule,
- 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej,
- 1775 r. powstało Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych,

KULTURA
- król organizował obiady czwartkowe,
- król był mecenasem nauki, sztuki i literatury,
- rozwój teatru polskiego
-rozwój pisiemnictwa,

GOSPODARKA
- zbierania podatków miejskich,
- król powołał we wszystkich województwach Komisje Dobrego Porządku,
-budowa nowych dróg i kanałów rzecznych ,
-powstawanie manufaktur,
- budowano domomy handlowe i banki

33 4 33
2010-02-07T10:43:13+01:00
OŚWIATA
- powołał do życia Szkołę Rycerską
- powstała Komisja Edukacji Narodowej (KEN)
- 1775r. powołano Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych

KULTURA
- rozkwit polskiego piśmiennictwa (drukowano poezję, czasopisma i dzieje publicystyczne)
- rozwój teatru
- nowy styl w architekturze klasycyzm
- przebudowa Łazienek
- europejscy malarze w Polsce : Canaletto i Bacciarelli

GOSPODARKA
- powstały nowe manufaktury (produkujące porcelanę, karty do gry, karety, szkło, broń dla wojska i odzież)
- wprowadzenie czynszu zamiast pańszczyzny
- nowe drogi, kanały rzeczne
- powstawały domy handlowe i banki w miastach
20 3 20