Odpowiedzi

2010-02-07T10:06:48+01:00
W sercu znajdują się cztery zastawki: dwie pomiędzy przedsionkami serca a komorami serca (zastawka dwudzielna-D po stronie lewej i trójdzielna- T po stronie prawej) oraz dwie pozostałe (zastawka aortalna- Ao i zastawka pnia płucnego- P) leżące w miejscu wyjścia dużych naczyń krwionośnych (aorta, tętnica płucna) z lewej i prawej komory serca. Zastawki otwierają się i zamykają bez przerwy w trakcie całego życia człowieka. Ich rola polega na zapobieganiu cofania się krwi z komór do przedsionków oraz z dużych naczyń (aorty, tętnicy płucnej) do komór serca; warunkują one prawidłowy przepływ krwi przez serce.Do wolnego brzegu zastawek przedsionkowo-komorowych przyczepiają się struny ścięgniste biegnące od mięśni brodawkowatych komór. Struny te zapobiegają wynicowaniu się zastawek do przedsionków w czasie skurczu komór. Zastawki półksiężycowate przypominają kształtem jaskółcze gniazda, które zamykają się pod wpływem cofającej się krwi, odcinając jej drogę powrotu z naczyń do serca.
4 3 4
2010-02-07T10:38:58+01:00
Zastawki umieszczone sa w zyłach i zapobiegaja cofaniu sie krwi do przedsionków.
5 2 5