Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-07T10:37:20+01:00
Pąki uśpione- mają zahamowany wzrost i nie wyrastają przed zimą. Wzrost takich pąków hamują substancje produkowane w pąku wierzchołkowym. Zjawisko przemieszczania się substancji oddziałujących na pąki boczne w dół pędu nazywamy dominacja wierzchołkową. Po usunięciu pąka wierzchołkowego pąki uśpione zaczynają się rozrastać . Ten mechanizm często wykorzystuje się w ogrodnictwie, aby uzyskać krzewiastą formę rośliny, na przykład podczas formowania żywopłotów czy rozkrzewiania niektórych roślin ozdobnych .Istnieje kilka teorii wyjaśniających zjawisko dominacji wierzchołkowej. Jedna z nich zakłada, że wierzchołek pędu wytwarza tzw. zlewnię metaboliczną, do której płyną składniki pokarmowe. W wyniku tego pąki boczne otrzymują mniej składników pokarmowych i słabiej rosną. Inna teoria przypisuje rolę auksynie, która jest syntetyzowana w wierzchołku wzrostu i młodych liściach. Przemieszczając się w dół, w kierunku nasady pędu, wnika po drodze do pąków bocznych i tworzy wysokie stężenie hamując ich rozwój. Auk­syna nie działa bezpośrednio, lecz stymuluje wydzielanie się kwasu abscysynowego i etylenu, które to poruszają się w różnych kierunkach w roślinie i mogą spełniać rolę inhibitora (hamuje wzrost) w pąkach bocznych. Według teorii "kierowanego transportu" składników pokarmowych, przepływ substancji pokarmowych kierowany jest w sposób uprzywilejowany do strefy o zwiększonym stężeniu cytokinin, auksyn i giberelin. Taką strefą w rosnącej roślinie jest jej wierzchołek. Tak więc, usuwając pąk szczytowy powoduje się,że substancje pokarmowe i odpowiednie hormony roślinne ( auksyny,gibereliny i cytokininy) pobudzają wzrost i rozwój pąków bocznych.
9 3 9