Samochód jechał z miejscowości A do miejscowości B ze stałą szybkością 60km/h. w miejscowości B natychmiast zawrócił i pojechał w stronę A z szybkością 90km/h w połowie odległości między tymi odległościami się zatrzymał. Oblicz szybkość średnią samochody oraz wartość prędkości średniej. Wykonaj wykresy drogi od czasu i zmian wartości przemieszczenia od czasu zakładając że ruch był prostoliniowy. Proszę o szybką odpowiedz.

1

Odpowiedzi

2009-10-10T15:23:34+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
V1=60km/h-prędkośc samochodu z A do B
V2=90 km/h-prędkośc samochodu z B do C
2s-droga samochodu z A do B
s-droga samochodu z B do C
BC=½AB
V=s/t
t1=2s/V1
t2=s/V2
Vśr=(2s+s)/(t1+t2)=3s/(2s/V1+s/V2)=(3*V1*V2)/(2*V2+V1)=270/4=67,5km/h
10 3 10