Odpowiedzi

2010-02-07T10:46:23+01:00
Oblicz x gdy:
Log₄ x = ½
x=4¹/² tu 1/2 to potęga
x=2


log¾ x = 3
x=3³/⁴ tu 3/4 to potega
x=⁴√3³
x=⁴√27

log 1⅓ x =½
x=(4/3)¹/² tu 1/2 potęga
x=2√1/3

log 4/3 x = -3
x=(4/3)⁻³
x=(4/3)¹/³ tu 1/3 to potęga
x=³√4/3

log x 0,125 = -3
0,125=x⁻³
0,125=x¹/³
x=0,5

log x 2,25 = -2
2,25=x⁻²
2,25=x¹/²
x=1,5

log x 8 = -1½
8=x⁻³/²
8=x²/³
x=√8³
x=8√8

log x √8 = -3
√8=x⁻³
√8=x¹/³
x=⁶√8


log x √8 = -2/3
√8=x⁻²/³
√8=x³/²
x=⁴√8³
2 3 2