W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym o krawędzi a=5cm, przekątna ściany bocznej jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem α=45°. oblicz objętość, pole powierzchni całkowitej oraz sumę długości wszystkich krawędzi tego graniastosłuopa??

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T10:36:01+01:00
V= Pp × h
V= 5²√3/4 × 5 = 25√3/4 ×5 = 125√3/4 [j³]
Pole powierzchni całkowitej : 2 × Pp + Pb
2 × 5²√3/4 + 3 × 5² = 25√3/2 + 75 [j²]

Łączna długość krawędzi:
9 × 5 = 45[j]

2010-02-07T11:30:18+01:00
V= Pp(Pole powierzchni) * h

V= 5²√3/4 × 5 = 25√3/4 ×5 = 125√3/4 [j³]

Pp całkowitej : 2 × Pp + Pb

2 × 5²√3/4 + 3 × 5² = 25√3/2 + 75 [j²]

długość krawędzi:
9 × 5 = 45[j]