Rozwiąż test
1.Ile procent społeczeństwa francuskiego stanowił "stan trzeci"?
a)28 %
b)50 %
c)89 %
d)96 %

2.Kto jest autorem broszury "Co to jest stan trzeci"?
.................................................................................................................

3.Uzupełnij schemat przeobrażenia się Stanów Generalnych:
Stany Generalne --> ........................................ -->........................................

4.O czym jest mowa w poniższych tekstach:
A. We Francji końca XVIII wieku była to twierdza stanowiąca dla większości społeczeństwa symbol ucisku, gdyż stanowiła więzienie dla opozycji wobec władcy.
.....................................
B. Zostało zwołane w 1787 roku. Byli to przedstawiciele stanów uprzywilejowanych we Francji.
.....................................
C. Urządzenie to zostało skonstruowane przez lekarza, profesora Josepha Ignacego Guillotina. Za pomocą jednego ruchu można było pozbawić nim życia skazańca. Miał być to bardziej humanitarny sposób wykonywania kary śmierci. Maszynę tą upowszechnili jakobini.
.....................................

5.Uzupełnij:
Gwardię mieszczańską w lipcu ........... roku przekształcono w Gwardię .......................... . Na jej czele stanął ........................................ .

6.Podaj daty dzienne:
Zdobycia Bastylii - ............................................
Ścięcia króla Francji - ........................................
Uchwalenia "Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela" - .......................................

7.Kogo nazwano "obywatelem Kapetem"?
.................................................................................................................

8.Gdzie osadzono króla Ludwika po aresztowaniu w 1792 roku?
.................................................................................................................

9.Podaj daty roczne bitew:
bitwa pod Lodii - ..................
bitwa pod Rivoli - .................
bitwa pod Arcole - ................
bitwa pod Valmy - .................

10.Gdzie wybuchła wojna domowa w 1793 roku?
a)w Wandei
b)w Paryżu
c)w Campo Formio
d)w Lyon

11.Kogo uznawano za "bagno" w Legislatywie? Należy podać, czy to była prawica, lewica czy centrum a może jakieś połączenie oraz jakie poglądy reprezentowali.
.................................................................................................................
.................................................................................................................

12.Połącz ugrupowanie z jego przedstawicielem:
żyrondyści Robespierre
jakobini Danton
kordylierzy Brissot

13.Które z ugrupowań nazywało się wcześniej "Klubem Bretońskim" lub "Stowarzyszeniem Przyjaciół Konstytucji"?
żyrondyści
kordylierzy
felianci
jakobini

14.Podane niżej wydarzenia Rewolucji Francuskiej uszereguj od najwcześniejszego do najpóźniejszego:
..... obalenie monarchii
..... przewrót termidoriański
..... wybranie Legislatywy
..... początek wojny z I koalicją antyfrancuską

15.Wybierz poprawną odpowiedź:
9 thermidora to według kalendarza gregoriańskiego 22.09/27.08 1794 roku. Wówczas władzę przejął Dyrektoriat/Napoleon Bonapart po obaleniu terroru jakobinów/Dyrektoriatu. Władzę utrzymywał aż do 1799/1815 roku.

16.Poniżej przedstawiono teksty opisujące trzy władze we Francji końca XVIII wieku. Zgadnij, które:
A. W czasie ich rządów uchwalono absurdalne podatki - na przykład od liczby posiadanych drzwi czy okien, ponieważ podupadł znacząco budżet państwa.
.....................................
B. W trakcie swojego panowania masowo stosowali wobec ludności i opozycji terror. Nie udało im się jednak wprowadzić konstytucji, która ugruntowałaby ich władzę.
.....................................
C. Para małżeńska: ona wydaje mnóstwo pieniędzy, on siedzi i robi praktycznie nic. Gdy grunt się im sypał pod nogami, próbowali uciec z Francji. Na próżno.
.....................................

17."Rok Pierwszy" według kalendarza rewolucji to:
1789
1792
1794
1796

18.Co mówiono o dzieciach rewolucji? Czyja śmierć była tego najlepszym dowodem?
.................................................................................................................

19.Z jakich terenów powstały republiki:
batawska - ...............................................
cispadańska - ............................................
helwecka - ...............................................
transpadańska - ........................................

20.Z kim Francja podpisała pokój w:
Bazylei - ..............................................
Campo Formio - .....................................

21.W których z podanych niżej krajów swoje kapmanie w czasie Rewolucji Francuskiej prowadził Napoleon Bonaparte? Wskaż wszystkie.
Prusy
Włochy
Austria
Hiszpania
Maroko
Egipt

22.Jak powszechnie mówi się na "Pieśń bojową Armii Renu" śpiewaną przez ochotników z jednego z miast francuskich?
.................................................................................................................

23.Kto i w jakich okolicznościach powiedział: "Umieram niewinnie, przebaczam mym wrogom"?
.................................................................................................................

24.Z wykształcenia lekarz. W czasie rewolucji wydawał dziennik "Przyjaciel Ludu". Związany z kordylierami, zwalczał żyrondystów. Został zamordowany przez Charlottę Corday, a jego śmierć posłużyła jako temat do jednego z obrazów Jacquesa-Louisa Davida. O kim mowa?
a)Kamil Desmoulines
b)Marie Joseph de La Fayette
c)Jean Paul Marat
d)Antoine Louis de Saint-Just

25. Barok narodził się pod koniec XVI wieku:
a)we Francji
b)we Włoszech
c)w Hiszpanii
d)w Portugalii

26. Barok:
a)nawiązywał do sztuki starożytnej
b)charakteryzował się strzelistością budowli
c)eksponował wyjątkowość człowieka
d)był dynamiczny i pełen przepychu

27. Kartezjusz - jeden z najwybitniejszych myślicieli doby baroku i twórca racjonalizmu był:
a)Holendrem
b)Włochem
c)Francuzem
d)Anglikiem

28. Barok obfitował przede wszystkim w odkrycia z zakresu:
a)chemii i biologii
b)matematyki, fizyki i astronomii
c)geografii i geologii
d)archeologii
29. W okresie baroku w kościołach po raz pierwszy pojawiają się:
a)organy
b)boczne ołtarze
c)witraże
d)zakrystie

30. We Francji Ludwika XVI panował podział ludnosci na:
a) dworzan, nizsza szlachte, kler i chłopów
b) duchowienstwo, szlachte i stan trzeci
c) magnaterie, mieszczan i chłopów

31. W zyciu politycznym Francji do czasów rewolucji, brały udział stany:
a) duchowienstwa i szlachty
b) duchowienstwa i trzeciego stanu
c) szlachty i trzeciego stanu

32. Broszura ksiedza Emanuela Sieyesa miała tytuł:
a) ?Co to jest stan trzeci ??
b) ?Wielka Rewolucja Francuska?
c) ?Stan trzeci ? głos ludu?

33. Król Ludwik XVI zwołał parlament do Wersalu:
a) 15 czerwca 1795 r.
b) 1 kwietnia 1779 r.
c) 5 czerwca 1789 r.

34. Stan trzeci na obradach Stanów Generalnych, 17 czerwca 1789 r. nazwał sie:
a) Zgromadzeniem Wolnej Francji
b) Zgromadzeniem Narodowym
c) Komitetem Obrony Społeczenstwa

35. Poczatek rewolucji francuskiej to zdobycie Bastylii:
a) 5 maja 1789 r.
b) 12 czerwca 1788 r.
c) 14 lipca 1789 r.

36. Gwardie Narodowa powołano z inicjatywy:
a) Robespierre
b) Józefa La Fayetta
c) komisarza Foche

37. 26 sierpnia 1789 r. uchwalono we Francji:
a) II Konstytucje
b) Konstytuante
c) Deklaracje praw człowieka i obywatela

38. Pierwsza konstytucje Konstytuanta uchwaliła w roku:
a) 1789
b) 1791
c) 1793

39. ?Piesn wojenna armii Renu?, czyli Marsylianke ? pózniejszy hymn Francji napisał:
a) Joseph Rouget de Lisle
b) Józef La Fayett
c) Robespierre

40. Komune Paryza powołali:
a) jakobini
b) burzuazja
c) zyrondysci

41. Do koalicji antyfrancuskiej utworzonej w styczniu 1793 r. nalezały panstwa:
a) Austria, Prusy, Hiszpania, Wegry
b) Austria, Rosja, Włochy, Holandia i Anglia
c) Austria, Prusy, Hiszpania, Holandia i Anglia

42. 24 czerwca 1793 r. Konwent uchwalił:
a) II Konstytucje
b) Akty federacyjne
c) Deklaracje praw człowieka i obywatela

43. Robespierre stał na czele:
a) Konstytuanty
b) Komitetu Ocalenia Publicznego
c) Komitetu Bezpieczenstwa Publicznego

44. Robespierre został aresztowany i skazany na smierc na gilotynie, w zwiazku z:
a) przewrotem thermidorianskim
b) zdrada stanu
c) przegrana wojna z koalicja antyfrancuska

45. Według III Konstytucji, wprowadzonej przez burzuazje, władze ustawodawcza sprawowała:
a) Rada Starszych
b) Rada Pieciuset
c) Rada Odnowionej Francji

46. III kongres kontynentalny
A. V 1775
B. VI 1774
C. VII 1776
D. IV 1776

47. II kongres kontynentalny
A. V 1775
B. VI 1774
C. VII 1776
D. V 1776

48. bitwa pod Lexington
A. 1774
B. 1775
C. 1776
D. 1778

49. 17 IX 1787
A. wymarsz wojsk Metroplii z USA
B. podpisanie Konstytucji USA
C. rzeź indian
D. przejęcie władzy Metropoli na terenie USA

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-07T10:57:53+01:00
1 D
2 ksiądz Emanuel Józef Sieyes lub Emmanuel Joseph Sieyes
3Stany Generalne --> Zgromadzenie Narodowe --> Zgromadzenie Narodowe Konstytucyjne lub Konstytuanta
4
A. Bastylia,
B. Zgromadzenie Notabli,
C. gilotyna
5
Gwardię mieszczańską w lipcu 1789 roku przekształcono w Gwardię Narodową . Na jej czele stanął Marie Joseph de La Fayette
6
Zdobycia Bastylii - 14.07.1789,
Ścięcia króla Francji -21.01.1793,
Uchwalenia "Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela" - - 26.08.1789
7
króla Francji Ludwika XVI po uwięzieniu i odebraniu mu wszelkich tytułów
8
w więzieniu w Temple
9 Lodii - 1796, Rivoli - 1797, Arcole - 1796, Valmy - 1792
10 A
11 Była to partia centrum. Odznaczała się brakiem poglądów.
12 żyrondyści - Brissot, jakobini - Robespierre, kordylierzy - Danton
13 żyrondziści
141 - wybranie Legislatywy, 2 - obalenie monarchii, 3 - początek wojny z I koalicją antyfrancuską, 4 - przewrót termidoriański
15 27.08, Dyrektoriat, jakobinów, 1799
16 A. Dyrektoriat, B. Jakobini, C. Ludwik XVI i jego żona Maria Antonina
17 1792
18 "Rewolucja pochłania swoje dzieci" - śmierć Maksymiliana Robespierre'a, który zginął na gilotynie - tak samo jak uśmiercał swoich wrogów
19 Republika Batawska - Holandia, Republika Cispadańska - z prawego brzegu Padu, Republika Helwecka - Szwajcaria, Republika Transpadańska - Lombardia
20Bazylea - z Prusami, Campo Formio - z Austrią
21 włochy, egipt
22 "Marsylianka"
23 Ludwik XVI tuż przed egzekucją (ścięciem).
24 C
25 B
26 D
27 C
28 B
29 A
30 B
31 A
32 A
33 C
34 B
35 C
36 B
37 C
38 B
39 A
40 A
41 C
42 A
43 B
44 A
45 A B
46 B
47 A
48 B
49 B


2 4 2
2010-02-07T10:59:25+01:00
1. d)
2. ksiądz Emanuel Józef Sieyes lub Emmanuel Joseph Sieyes
3. Stany Generalne --> Zgromadzenie Narodowe --> Zgromadzenie Narodowe Konstytucyjne lub Konstytuanta
4. A. Bastylia, B. Zgromadzenie Notabli, C. gilotyna
5. 1789, Narodową, Marie Joseph de La Fayette
6. Bastylia - 14.07.1789, ścięcie króla - 21.01.1793, "Deklaracja...." - 26.08.1789
7. króla Francji Ludwika XVI po uwięzieniu i odebraniu mu wszelkich tytułów
8. w więzieniu w Temple
9. Lodii - 1796, Rivoli - 1797, Arcole - 1796, Valmy - 1792
10. A
11. Była to partia centrum. Odznaczała się brakiem poglądów.
12. żyrondyści - Brissot, jakobini - Robespierre, kordylierzy - Danton
13. jakobini
14. 1 - wybranie Legislatywy, 2 - obalenie monarchii, 3 - początek wojny z I koalicją antyfrancuską, 4 - przewrót termidoriański
15. 27.08, Dyrektoriat, jakobinów, 1799
16. A. Dyrektoriat, B. Jakobini, C. Ludwik XVI i jego żona Maria Antonina
17. 1792
18. "Rewolucja pochłania swoje dzieci" - śmierć Maksymiliana Robespierre'a, który zginął na gilotynie - tak samo jak uśmiercał swoich wrogów.
19. Republika Batawska - Holandia, Republika Cispadańska - z prawego brzegu Padu, Republika Helwecka - Szwajcaria, Republika Transpadańska - Lombardia
20. Bazylea - z Prusami, Campo Formio - z Austrią
21. B i F
22. "Marsylianka"
23. Ludwik XVI tuż przed egzekucją (ścięciem).
24. C
25. B
26. D
27. C
28. B
29. A
30. B
31. A
32. A
33. C (ale nie 5 czercwa a 5 maja 1789!)
34. B
35. C
36. B
37. C
38. B
39. A
40. B
41. B
42. A
43. B
44. A
45. A, B
46. B
47. A
48. B
49. B

pzdr ;)
1 5 1