Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-07T10:42:45+01:00
Absolutorium- ukończenie studiów bez dyplomu
eskalacja-potęgowanie
ewakuować-inaczej wywozić ludzi z terenu zagrożonego
sceptyczny stosunek- pejoratywny stosunek do uzyskania pewnej wiedzy
optymistyczny- dostrzegający dodatnie wartości
cyniczny- lekceważący
trywialne-prostacki, wulgarny
separacja-rozłączenie małżonków na czas nieograniczony bez rozwiązania małżeństwa
banicja-skazanie na wygnanie z kraju, ojczyzny


Chyba chodi Tobie o eufemizmy...
grubas nienażarty
łajdak nikczemny
sknera skąpy
kłamca wielki
leń leniwy
fletuch brudny
pijak pijany
2010-02-07T10:59:29+01:00
Absolutorium- zwyczajowe stwierdzenie zakończenia studiów wyższych bez uzyskania dyplomu. Absolutorium jako wpis w indeksie uzyskuję się po zdaniu wszystkich egzaminów i dokonaniu zaliczeń wymaganych programem studiów. Uzyskanie absolutorium jest koniecznym warunkiem przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej. Absolutorium nie ma znaczenia prawnego, nie potwierdza ukończenia studiów, nie uprawnia także do posługiwania się tutyłem zawodowym.

Eskalacja-(z łac. scala - schody, stopnie) stopniowanie, zwiększanie, wzmaganie czegoś. W życiu społecznym i politycznym występuje w kontekście rosnących żądań społecznych, napięcia politycznego czy konfliktu zbrojnego.

Ewakuacja - usuwanie, wywożenie ludności, instytucji, majątku, dobytku itp. z terenów zagrożonych przez nieprzyjaciela(w czasie wojny) a nawiedzonych klęską życiową. EWAKUOWAĆ (opróżniać)

Sceptyczny stosunek - niedowierzający, krytycznie ustosunkowany do czegoś człowiek. np. Często podkreślał swoj sceptyczny stosunek do polityki.

Optymistyczny - jest przeciwieństwem pesymizmu. Podkresla stosunek do zycia w którym świat postrzegany przede wszystkim jaki pozytywne miejsce, jako coś dobrego. Optymiści generalnie postrzegają ludzi i zdarzenia jako dobrze. Mają taz zwany pozytywny stosunek do życia wierząc w to, iż rzeczy z czasem ułożą się poprawnie.

Separacja - polega ona na tak zwanym rozdzieleniu małżonków od stołu i łoża, może być faktyczna lub formalna - orzeczona przez sąd

Banicja - ogłoszone wygnanie z ojczyzny. skazany na taką karę to banita.

trywialne - proste, oczywiste

cyniczny - ironiczny, lekceważący


Grubas - osoba obdarzona alternatywną budową ciała, osoba
nielimitowana wagowo (puszysty/a)
łajdak - awanturnik

sknera - dusigrosz
kłamca-

niestety na resztę nie mogę znaleźć przepraszam. Mam nadzieje że się przyda:)