Odpowiedzi

2010-02-08T13:52:58+01:00
1.korzytamy tutaj ze wzoru funkcji gazu doskonalego, gdzie Vo=22,4dm3
wzór n=V/Vo,
a) 12 dm/3 amoniaku
b)2,50 m/3 wodoru 2500dm3
c) 600 cm/3 par bromu cząsteczkowego 0,6dm3
d)25,223 dm/3 argonu
masa m=n*M
a. v = n=V/Vo => 12/22,4 = 0,535 m=n*M m=9,095
b. v = n=V/Vo => 2500/22,4 = 111,6 m=n*M m= 223,2
c. v = n=V/Vo => 0,6/ 22,4 = 0,026 m=n*M 1m=1,55
d. v = n=V/Vo => 25,223/22,4 = 1,126 m=n*M m=44,9
3 2 3