Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T10:57:20+01:00
JUST- właśnie

Występuje tylko w zdaniu oznajmującym pomiędzy operatorem "have"/"has", a III formą czasownika. Np.:
We have just done the Maths project.
He has just phone his mum.

ALREADY- już

Występuje tylko w zdaniach oznajmujących pomiędzy operatorem "have"/"has", a III formą czasownika. Np.:
We have already done the Maths project
He has already phoned his mum.

YET- już (w zdaniach pytających), jeszcze (w zdaniu przeczących)

Stoi w zdaniu na samym końcu. Np.:
Have you talked to your mum yet?
She hasn't finished her homework yet.
3 5 3
2010-02-07T11:55:14+01:00
Zdania z tymi wyrazami tworzymy w czasie Present Perfect Simple, czyli HAVE/HAS + III forma czasownika, lub 'ed'
Przykład zdania z just (właśnie):
He has just done his homework. (Właśnie odrobił zadanie domowe)
already (już):
We have already written the test (Już napisaliśmy sprawdzian)
yet (już, jeszcze):
I haven't learnt the days of the week yet. (Nie nauczyłam się jeszcze dni tygodnia)
Pytania tworzysz poprzez inwersję, np. Have you spoken to him yet?
Pozdrawiam. ;)
2010-02-07T12:00:11+01:00
Just, already, yet używamy z czasem Present Perfect.

Just i already zawsze wstawiamy przed głównym czasownikiem w zdaniu twierdzącym [+], np. I've already done my homework.
[Przypominam, że w czasie Present Perfect zawsze używamy trzeciej formy - past participle]

Yet zawsze stawiamy na końcu zdania, wsytępuje w zdaniach negatywnych (zawierających przeczenie) [-] i pytaniach [+].
np. My brother hasn't found a new job yet.

Krótko mówiąc, używamy tych wyrazów aby podkreślić, że dopiero co coś zrobiliśmy, już coś zrobiliśmy albo jeszcze czegoś nie zrobiliśmy. :-)