Odpowiedzi

2010-02-07T10:48:47+01:00
Np- 1200 Uw- ?
Up - 220v
nw- 120

Uw/Up=nw/np

Uw=Up*nw:np
Uw= 220V * 120:1200= 22V

Odp Na zaciskach uzwojenia wtórnego otrzymamy 22V