Odpowiedzi

2010-02-07T10:58:17+01:00
1.Obliczyć stężenie molowe roztworu zawierającego 6 moli substancji w 2 dm3 roztworu.

2.W 1,5 dm3 roztworu znajduje się 425 g chlorku sodu NaCl. Obliczyć stężenie molowe tego roztworu.

3.W jakiej objętości roztworu o stężeniu 0,5 mol/dm3 znajdują się 2 mole substancji .

4.W 61 g roztworu o d= 1,18 g/cm3 jest 12,2 g NaOH. Oblicz stężenie molowe.

5.Oblicz stężenie molowe roztworu,jeśli rozpuszczono 3 mole substancji w 8dm3roztworu.

6.Oblicz stężenie molowe 24% roztworu kwasu azotowego(V) o gęstości d=1,14g/cm3

7.Oblicz liczbę moli tlenu i liczbę dm3 potrzebną do spaleniaw tlenie 3 moli magnezu.