Światowa powierzchnia upraw herbaty zajmuje 2330tys.hektarów.Powierzchnia uprawy herbaty w Chinach jest największa na świecie i stanowi 39% powierzchni światowej.Światowe roczne zbiory herbaty wynoszą 2734tys. ton,z czego zbiory w Indiach są największe na świecie i i stanowią 29% zbiorów światowych.Oblicz:
-Jaką powierzchnie uprawy zajmuje herbata w Chinach?Wynik podaj w km².
-Jakie są roczne zbiory herbaty w Indiach?Wynik podaj w kg.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T11:01:05+01:00
2330000*39%=908700 ha = 9087km2 - powierzchnia upraw herbaty w Chinach
2734000* 29%= 792860t = 792860000kg - zbiory herbaty w Indiach

Odp. W Chinach jest 9087 km2 upraw herbaty, a zbiory herbaty w Indiach wynoszą 792860000kg

3 3 3