Odpowiedzi

2010-02-07T10:57:54+01:00
Panstwo totalitarne a pańsatwoautorytarne rożnica tkwi w tym że państwo totalitarne jest wieksze i ma wiele różnych władz .
2010-02-07T11:01:06+01:00
Państwo totalitarne:
Rząd ma całkowitą władzę nad narodem, za niepodporządkowanie otrzymywana kara, propaganda
Państwo autorytarne:
prawa obywateli ograniczone , prezydent wybiera swojego następce, prezydent sprawuje wladze nad wiekszoscia dziedzin życia
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T11:05:24+01:00
Rządy:
* totalitarne:
- władzę państwową sprawuje jedna masowa partia, działalność partii głoszących odmienne poglądy jest zakazana, a wszelkie przejawy niezależności są tępione
- istnieje pełna kontrola nad wszystkimi dziedzinami życia obywateli (łącznie z prywatnym), oparta na terrorze stosowanym przez tajne służby ; jest to tzw. państwo policyjne
- wszystkich obywateli obowiązuje oficjalna ideologia państwowa, zakładająca m.in. stworzenie nowego, idealnego społeczeństwa
- wyraźnie są określeni wrogowie państwa
- wszystkie środki masowego przekazu są w pełni podporządkowane rządzącym
* autorytarne
- zachowane sa pewne cechy demokracji, np. wybory czy parlament, jednak w praktyce życie publiczne jest całkowicie podporządkowane władzom ; obywatele mogą działać w organizacjach głoszących odmienne programy, jeśli ugrupowania te nie zagrażąją rządzącym
- nie istnieje oficjalna ideologia państwowa
- określeni zostają wrogowie państwa
- istnieją niezależne media, jednak ich przedstawiciele w przypadku krytycznego oceniania władz są zastraszani i poddawani prześladowcom

Nie opisuję Ci różnic, gdyż poniekąd napisałam Ci w punktach. Poruszyłam te same sprawy w obu przypadkach rządów w tej samej kolejności.
3 3 3