71. Jaka jest siła silnika samochodu o masie m = 1000 kg, jeżeli siły oporu powietrza i siły tarcia mają wartość F = 1000 N, a jego przyspieszenie wynosi a = 1 m/s2?

72. Z jakim przyspieszeniem zsuwa się po równi pochyłej o kącie nachylenia  ciało o masie m?

73. Pod jakim kątem do poziomu powinna być nachylona równia pochyła, aby zsuwające się niej bez tarcia ciała miały przyspieszenie a = 2 m/s2?
proszę o szybkie rozwiązanie , daje dużo punktów

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T11:25:30+01:00
Witam
zad.71/ Siła ciągu silnika Fc musi wynosić tyle, aby pokonać siłę tarcia T oraz
dodatkowo nadać swej masie m przysp. a. Oznacza to, że

Fc = T + ma = 1000N + 1000kg*1m/s2 = 2 000N = 2kN

zad.72/ Ciało zsuwa się z równi pochyłej ruchem jednost. przysp.dzięki
stałej sile wypadkowej siły sciągającej F = mgsina /jest to składowa
siły Q = mg równoległej do równi/ oraz siły tarcia T = mgfcosa
przeciwnej do kier. ruchu / T = N*f a N = mgcosa /.
Fw = ma = mgsina - mgfcosa = mg[sina - fcosa]

a = g[ sina - fcosa ]

zad.73/ Wobec braku tarcia czyli T = 0 czyli f = 0 mamy

a = gsina

pozdrawiam
czarnadziura