Odpowiedzi

2010-02-07T11:03:16+01:00
Choć nie jestem milionerem,
Choć nie jeżdżę land roverem.
Chociaż rzadko pijam whisky,
Nie wyglądam jak Olbrychski.
Chociaż nie używam Ace,
Ani ubrań od Versace.
W piłkę nie gram jak Gadocha,
To nad życie Ciebie kocham!Dla Ciebie moje usta, dla Ciebie moje ręce
I oczy dzięki Tobie widzące coraz więcej.
Dla Ciebie moje myśli, dla Ciebie moje słowa,
Którymi swoje serce chcę Tobie ofiarować.
Dla Ciebie wszystkie kwiaty z mej wyobraźni pól
I serce, co bez Ciebie nie zagra żadnej z ról.

Though I am not millionaire, though I do not commute land cycle. Though I drink seldom whisky, I do not look like Olbrychski. Though unused Ace, neither from dresses Versace. To ball not gram < play > as Gadocha, I love it over life of ! For my you mouth, for my you hand and eyes due to you seeing more and more. For my you thought < think >, for my you word, I want to offer heart which (who) you. For all you flower from my imagination of field and heart, that will play no of roles without you.
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T11:15:53+01:00
1.If I could save time in a bottle
the first thing that I'd like to do
is to save every day 'til eternity passes away
just to spend them with you

Jeśli mogłabym zamknąć czas w butelce
Pierwszą rzeczą, którą pragnęłabym zrobić
Byłoby zachowanie każdego dnia, do końca wieczności
Jedynie, aby spędzić je z Tobą…

2.if I could make days last forever
if words could make wishes come true
I'd save every day like a treasure and then
again I would spend them with you

Gdybym mogła sprawić, że dni będą trwać wiecznie
Gdyby słowa mogły urzeczywistnić życzenia
Zachowałabym każdy dzień jako skarb a później
Znowu (po raz kolejny) spędziłabym je z Tobą…

3.if I had a box just for wishes
and dreams that had never come true
the box would be empty except for the
memories of how they were answered by you

Gdybym posiadała pudełko na życzenia
I marzenia, które nigdy się nie spełniły
Pudełko byłoby puste oprócz
Wspomnień, jakie dałeś na nie odpowiedź

4.but there never seems
to be enough time to do the
things you want once you find them
I've looked around enough to know that
you're the one I want to go through time with

.Ale nigdy nie wydaje się
Aby czasu było wystarczająco na
Rzeczy, których pragniesz, od kiedy je odkryłeś
Dowiadywałam się wystarczająco dużo, aby odkryć
Że jesteś tym jedynym, z którym chcę przejść przez życie =))
1 5 1
2010-02-07T12:44:49+01:00
Roses are red,
violets are blue.
Sugar is sweet
so are you.

(Róże są czewone
fiolki niebieskie
cukier jest słodki
i ty też jesteś słodka/ słodki)


Loving is never a waste of time.
(Miłość nigdy nie zabiera czasu)


Without love, the rich and poor live in the same house.
(Bez miłości bogaty i biedny żyją w tym samym domu)


First love is dangerous only when it is also the last.
(Pierwsza miłość jest niebezpieczna tylko wtedy, gdy jest ostatnią)


Come live in my heart and pay no rent.
(Zamieszkaj w moim sercu bez płacenia czynszu)


Love is the master KEY that opens the gates of happiness.
(Miłość jest kluczem do szczęścia)


Prosze xD
2 5 2