Pomocy !! Mam to na jutro a sama nie umiem sobie z tym poradzić !Te zadania są z kwasem metanowym wzór sumaryczny to HCOOH xD

Zad Uzupełnij równania reakcji. Napisz nazwy produktów.
a) .....HCOOH+......K->..........

b).....HCOOH+.....MgO->.........

c).....HCOOH+.....Ca(OH)2->.........

d)...... HCOOH+......->......(HCOOH)3Al+......H2(gaz)

e)...... HCOOH+......Fe2O3->............

f)........HCOOH+......LiOH->............

g)..........HCOOH+........Na2O->...........


POMOCY !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T11:40:01+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A) 2HCOOH + 2K->2HCCOK + H₂ (gaz)
mrówczan potasu
b) 2HCOOH +MgO-> (HCOO)₂Mg + H₂O
mrówczan magnezu
c) 2HCOOH+Ca(OH)₂->(HCOO)₂Ca + 2H₂O
mrówczan wapnia
d) 6HCOOH + 2Al->2(HCOO)₃Al +3H₂(gaz)
mrówczan glinu
e) 6HCOOH + Fe₂O₃->2(HCOO)₃Fe + 3H₂O
mrówczan żelaza(III)
f) HCOOH + LiOH->HCOOLi + H₂O
mrówczan litu
g) 2HCOOH + Na₂O->2HCOONa + H₂O
mrówczan sodu
2 5 2