A)Spiralę grzejną z konstantanu(R=45) oraz spiralę miedzianą(R=1,6) obie o długości drutu 10m i srednicy 1mm włączono równolegle do źródła prądu. Która z nich bardziej się rozgrzeje ? dlaczego? Jaka będzie moc każdej z nich jeżeli włączono je do źródła prądu o napięciu 10V

b)Żarówka o mocy 40W stosowana w mieszkaniu ma w tamp. pracy opór 1210 a żarówka samochodowa o takiej samej mocy tylko 3,6 Czy to możliwe? Oblicz czy to prawda

c)Ile razy zwiększy się ilość energii cieplnej wydzielonej na oporniku jeżeli natężenie prądu zwiększy sie trzykrotnie przy stałym oporze elektrycznym?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T11:38:22+01:00
Dane
R1 - oporność spirali z konstantanu = 45 omów
R2 - opornośc spirali z miedzi = 1,6 oma
U - napięcie = 10 V
szukane
P1 - moc spirali z konstantanu = ?
P2 - moc spirali z miedzi = ?
P1 = U²/R1 = 10²/45 = 100/45 = 2,2 W
P2 = U²/R2 = 10²/1,6 = 100/1,6 = 62,5 W
ponieważ P2 > P1 to spirala z miedzi rozgrzeje się bardziej
b)
dane
Pm - moc żarówki w mieszkaniu = 40 W
Um - napięcie w mieszkaniu = 230 V
Rm - oporność żarówki w mieszkaniu = 1210 omów
Ps - moc żarówki samochodowej = 40 W
Us - napięcie w samochodzie = 12 V
Rs - oporność żarówki samochodowej = 3,6 oma
Ps - moc żarówki samochodowej = 40 W
Ps = U²/Rs = 12²/Rs = 144/3,6 = 40 W
odp
Ps = 40 W ponieważ napięcie jest 12 V a nie 230 V jak w mieszkaniu , a ze wzoru wynika ,że moc jest proporcjonalna do napięcia
c)
W - energia elektryczna = UIt
ze wzoru wynika ,że energia jest wprost proporcjonalna do I i do U
3 krotny wzrost prądu może być tylko spowodowany w obwodzie 3 krotnym zwiększeniem napięcia . W tej sytuacji energia powinna wzrosnąć 9 krotnie.
Ale jeżeli rożpatrzymy to z punktu widzenia czystej matematyki to zwiększy się 3 krotnie - zależy na jakim poziomie szkoły jest to zadanie
1 5 1