Zad.1.
wymień nazwy dwóch dużych państw Europy Zachodniej nie należących do Unii Europejskiej.
Zad.2.
Wymień nazwy kilku państw wchodzących w skład Unii Europejskiej wyróżniających się:
1.najsilniejszym uprzemysłowieniem
2.rolnictwem produkującym nadwyżki eksportowe
3.dużą liczbą zabytków starożytności
4.największą powierzchnią lasów i jezior
5.występowaniem czynnych wulkanów


Dam naJ!!!!!!2

Odpowiedzi

2010-02-07T11:04:02+01:00
Zad 1


Jest to Estonia i Łotwa


zad 2


Włochy NIemcy Wielka Brytania
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T11:05:44+01:00
1. Szwajcaria, Norwegia
2. a. Niemcy
b. Dania
c. Grecja
d. Finlandia
e. Włochy
2 4 2