Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T11:09:14+01:00
Czynniki lokalizacji przemysłu
Przyrodnicze
-baza surowcowa
- dostęp do wody
- walory przyrodnicze
i krajobrazowe
- warunki klimatyczne
- ukształtowanie terenu

Poza przyrodnicze
- baza energetyczna
-zasoby siły roboczej
- zaplecze naukowo- badawcze
- rynek zbytu
- infrastruktura techniczna
6 4 6