Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-07T11:06:24+01:00
1
Magnateria była najbogatszą szlachtą w państwie. Ich przewaga polityczna rosła wraz z ilością przywilejów szlacheckin nadawanych przez króli. Z czasem dla magnatów zarezerwowane zostało pełnienie urzędów w państwie oraz zajmowanie wysokich stanowisk. Konstytucja Nihi Novi (nic nowego) doprowadziła do tego, że król nie mógł podjąć żadnych decycji bez zgody szlachty.
2
W drugiej połowie XVII w. szlachta odznaczała się bardzo egoistyczną postawą.Dbali wyłącznie o swoja "złotą wolność"zaniedbując sprawy państwa i zaprzestając jakichkolwiek prób jego reformy.Mimo że król dążył do władzy absolutnej nie było to możliwe ,ponieważ kraj był bardzo słaby.Niewielkie wojsko nie zagrażało potężnym sąsiadom a pusty skarbiec także był dużą przeszkodą w osiągnięciu władzy absolutnej.
3
Sarmata był to człowiek który twierdził że pochodzi z starożytnego i walecznego plemienia sarmatów ,w związku z czym jest lepszy.Sarmaci uważali że państwo działa ez zarzutu nawet jeśli nie byłą to prawdą .Cechowała ich nietolerancja wobec innych narodów .Każdy z nich chciał być wzorem pracowitego i pobożnego gospodarza który walczy w obronie wiary i nie dopuszczać do zmian w ustroju państwa.
10 4 10
  • Użytkownik Zadane
2010-02-07T11:11:10+01:00
3. dumny, nie lubił nowości, szanował tradycje i był tradycjonalistą
7 1 7