Wykonaj redukcje wyrazów podobnych:
a) k + 2k + 3k - 4k + 5 =
b) 0,5 + 0,6 - 0,6 + 0,5a =
c) 0,7x + 5z + 0,002y - 4,05z + 1,4x =
d) 9m + 7n - 6k + 4 - 2m + 6n + 2,5 =
e) 1,05s + 2,94y - 0,09s + 7,06y + 2,04b =
f) 0,8a + 1,2a + 0,4b- 2a- 0,4b =

Bardzo proszę o szybką pomoc :)

3

Odpowiedzi

2010-02-07T11:09:49+01:00
A) k + 2k + 3k - 4k + 5 =k+5
b) 0,5 + 0,6 - 0,6 + 0,5a =0,5+0,5a
c) 0,7x + 5z + 0,002y - 4,05z + 1,4x =2,1x+0,002y+0,95z
d) 9m + 7n - 6k + 4 - 2m + 6n + 2,5 =7m+13n-6k+6,5
e) 1,05s + 2,94y - 0,09s + 7,06y + 2,04b =2,04b-0,96s+10y
f) 0,8a + 1,2a + 0,4b- 2a- 0,4b =0
4 4 4
2010-02-07T11:09:55+01:00
A) k + 2k + 3k - 4k + 5 = 2k+5
b) 0,5 + 0,6 - 0,6 + 0,5a = 0,5 + 0,5a
c) 0,7x + 5z + 0,002y - 4,05z + 1,4x = 2,1x +0,95z+0,002y
d) 9m + 7n - 6k + 4 - 2m + 6n + 2,5 =7m+13n-6k+6,5
e) 1,05s + 2,94y - 0,09s + 7,06y + 2,04b =0,96s+10y+2,04b
f) 0,8a + 1,2a + 0,4b- 2a- 0,4b =0

;)
1 5 1
2010-02-07T11:24:33+01:00
A) k + 2k + 3k - 4k + 5 =k+5

b) 0,5 + 0,6 - 0,6 + 0,5a =0,5+0,5a

c) 0,7x + 5z + 0,002y - 4,05z + 1,4x =2,1x+0,002y+0,95z

d) 9m + 7n - 6k + 4 - 2m + 6n + 2,5 =7m+13n-6k+6,5

e) 1,05s + 2,94y - 0,09s + 7,06y + 2,04b =2,04b-0,96s+10y

f) 0,8a + 1,2a + 0,4b- 2a- 0,4b =0

:):)
1 5 1