Paweł jest cztery razy młodszy od dziadka. Ile razy był młodszy od dziadka gdy był dwa razy młodszy, niż jest teraz.
wskazówka: Oznacz przez a wiek Pawła, gdy był dwa razy młodszy od dziadka.
Jak to wykonać za pomocą wyrażenia algebraicznego?

1

Odpowiedzi

2010-02-07T11:31:09+01:00
A= wiek Pawła
d= wiek dziadka
a=d÷4
Obydwie strony równania dzielimy przez 2
a÷2=(d÷4)÷2
a÷2=(d÷4)×½
a÷2=d×⅛

Wiek Pawła oznaczyłem jako a (nie tak jak we wskazówce). Z równania wynika, że gdyby Paweł był 2 razy młodszy (a÷2) wówczas dziadek byłby 8 razy starszy od Pawła czyli d÷8
1 4 1