Odpowiedz na pytania:

1.Kto to jest Pan Bóg?
2.Kto to są Aniołowie?
3.Co to jest Dusza Ludzka?
4.Co to jest sumienie?
5.Jakie są rodzaje sumienia?
6.Co to jest grzech?
7.Co to są sakramenty
8.Co to jest Msza św.
9.Kto to jest Papież?
10.Kto to jest Biskup?
11.Co to jest Pismo święte?
12.Inne określenia Pisma Świętego.
13.Kto założył Kościół?
14.Co to jest Kościół?
15.Kto rządzi Kościołem?
16.Księgi Pisma Świętego?
17.Miejsca związane z działalnością i życiem Jezusa?
18.Na czy opiera się Kościół?
19.Podział Grzechów


Dziękuję z góry!:)

1

Odpowiedzi

2010-02-07T11:37:17+01:00
1. jest to duch nieskończenie doskonały stworzyciel nieba i ziemi.
2.są to duchy czyste które maja rozum i wolna wole ale nie maja ciała
3.
4.jest do zdolność która pozwala nam odróżnić dobre czyny od złych.
5.
6.świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych i kościelnych
7.są to znaki widzialne, które ustanowił Chrystus i przez nie daje nam łaskę Bożą
8.bezkrwawa ofiara Nowego Testamentu
9.jest następcą św. Piotra
10.są następcami apostołów
11.księga św. napisana przez ludzi pod natchnieniem Ducha Świętego.
12.Biblia
13.Jezus
14.Jest to dom Boży
15.Papież pod władzą Chrystusa
16.Stary testament 45
Nowy Testament27:
- ewangelie(Mateusza Marka Łukasza Jana)
- dzieje apostolskie
-listy apostolskie
- apokalipsa św.Jana

17.Galilea, Nazaret, Jerozolima,
18.to piśmie świętym
19.grzechy lekkie czyli powszednie
grzechy ciężkie czyli śmiertelne
1 5 1