Dane są wyrażenia algebraiczne: A: 3x do kwadratu -xy B: -2y C: 3x
Wykonaj działania:

a) (A*B)*C b) A*(B*C) c) (A+B)*C d) A*C+B*C


wyniki są takie:
w a) musi wyjsc:
-18x do sześcianu y+6x do kwadratu y do kwadratu

w b)
tyle co w a)

c)9x do szescianu -3x do kwadratu y-6xy

d) tyle co w c)

z gory thx..

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T11:37:46+01:00
A) [(3x do kwadratu -xy)*(-2y)]*3x= (-6xkwdrat y + 2xykwadrat)*3x= -18x do sześcianuy + 6x kwdrat y kwadrat

b) (3x kwadrat-xy)*(-2y*3x)= (3x kwadrat -xy)*(-6xy)= -18x do sześcianuy + 6x kwdrat y kwadrat

c) (3x kwadrat - xy +2y)*3x= 9xsześcian -3xkwadrat y +6xy

d) (3x kwadrat -xy) * 3x+ (-2y)*3x= 9x sześcian - 3xkwadrat y - 6xy
61 3 61