Przeczytaj tekst źródłowy ze s
. 147 podręcznika(śladami przeszłości I gimnazjum). Odszukaj i zaznacz na ilustracji elementy niepasujące do przedstawionych przez rzymskiego historyka zwyczajów Hunów. Następnie wymień je pod rysunkiem.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T11:24:15+01:00
Ognisko, bo jedli surowe mięso, książki, bo nie umieli czytać
269 2 269
2010-02-07T11:46:17+01:00
> _ Ognisko
> _ Książki
> _ Hunowie cały czas byli na koniach ,a tam dwaj siedzą przy ognisku,
> _ krzyż który skrobie nożem
267 4 267