Narysuj w zeszycie schemat ciągu przyczynowo-skutkowego.Wpisz do niego w odpowieniej kolejności litery,którymi oznaczono wydarzenia historyczne.Wyjaśnij krótko związek między nimi.
A)Demoktratyczne przemiany w państwach Europy(np: proklamowaie republiki,poszerzenie praw wyborczysz)
B) Rywalizacja między państwami o wpływy polityczne i gospodarcze,zdobycie nowych terytoriów.
C)Wprowadzenie w Rosji rządów komunistycznych.
D)Powstanie nowych państw w Europie Wschodniej.
E)I wojna światowa 1914-1918

1

Odpowiedzi

2010-02-09T06:42:41+01:00
Kolejność:
1.e,2.c,3.a,4.b,5.d

choć nie jestem w 100% pewna i proszę o odpowiedź jaka jest prawidłowa odpowiedź\kolejność
15 3 15