Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T12:14:55+01:00
Funkcje:
1. Esc - Jest to jeden z klawiszy funkcyjnych i służy do rezygnacji z wykonania polecenia
2. F1 - Jest to jeden z klawiszy funkcyjnych służący do wywoływania Pomocy w Systemie Windows , a także w Nortonie Commanderze ( Nc )
3. F2 - Jeden z klawiszy funkcyjnych, który służy np. do zmiany nazwy danej ikony w Systemie Windows , a w Nortonie Commanderze do wywoływania menu użytkownika
4. F3 - Jeden z klawiszy funkcyjnych, który służy np. do wywoływania okna " Znajdź: Wszystkie pliki "lub też pomniejszenia strony w programie Corel Draw . W Nc służy do przeglądania plików tekstowych ( View )
5. F4 - Jeden z klawiszy funkcyjnych służący np. do wychodzenia z różnych programów i okien z kombinacją Alt ( Alt+F4 ) . Natomiast w Nc służy do wywołania prostego edytora tekstowego oraz wprowadzania zmian w plikach tekstowych ( Edit )
6. F5 - Jeden z klawiszy funkcyjnych służący np. do wywołania:
- Okna " Znajdź i zmień " w programie Microsoft Word
- Okna " Przejdź do " w programie Microsoft Excel "
- Pobierania informacji w Microsoft Outlook
Klawisz F5 służy również do kopiowania plików lub katalogów z plikami ( Copy ) w Nc .
7. F6 - Jeden z klawiszy funkcyjnych , który służy np. do zmiany pliku lub katalogu ( RenMor ) w Nortonie Commanderze.
8. F7 - Jeden z klawiszy funkcyjnych . W Nc umożliwia tworzenie katalogów ( MKDIR ) . W systemie Windows w programie Microsoft Word służy do sprawdzania pisowni .
9. F8 - Jeden z klawiszy funkcyjnych , który w Nc służy do usuwania plików lub grupy plików ( Delete )
10. F9 - Jest to jeden z klawiszy funkcyjnych uruchamiający np. w Nc górne menu .
11. F10 - Jeden z klawiszy funkcyjnych , który udostępnia np. szybkie wyjście z Nc .
12. F11 - Jeden z klawiszy funkcyjnych .
13. F12 - Jeden z klawiszy funkcyjnych służący np. do wywołania polecenia " Zapisz jako " w Microsoft Word i w Microsoft Excel w systemie Windows .

Klawisze funkcyjne od F2 do F12 służą do wywoływania różnych okien , informacji , poleceń itp. W różnych programach i systemach . Gdyż w każdym z programów mają różną funkcję . Również można wywołać różne okna itp. wraz z kombinacją klawisza F ... + klawisze części alfanumerycznej i numerycznej np. Alt + F4

14. Print Screen ( wykonanie " zdjęcia " ekranu ) , Scroll Lock , Pause są również klawiszami funkcyjnymi .
15. Tab - Tabulator - Przechodzenie między oknami w Nc. W Microsoft Word służy do ustalania akapitów .
16. Caps Lock - Trwałe włączenie dużych liter
17. Shift - Chwilowe uzyskanie dużych liter i górnych znaków z klawiatury
18. Alt - Uzyskanie polskich liter . ( Wyjaśnienie - Przytrzymaj Alt i naciśnij wybraną literę np. " a " - uzyskasz literkę "ą" ) . Używane w kombinacji z innymi klawiszami
19. Ctrl - Kontrol - Używany w kombinacji z innymi klawiszami
20. Spacja - Odstęp
21. Enter - Zatwierdzanie wszelkich poleceń .
22. Backspace - Kasowanie znaku przed kursorem
23. Insert -W edytorze tryb wstawiania i nad pisywania w Nc.
24. Delete - Usuwa znak za kursorem w Nc.
25. End - Przesuwa kursor na koniec wiersza lub ekranu w Nc.
26. Home - Przesuwa kursor na początek wiersza lub ekranu w Nc.
27. Page Up - Przesuwa stronę wyżej w Nc.
28. Page Down - Przesuwa stronę niżej w Nc.
29. Num Lock - Umożliwia pisanie na części klawiatury numerycznej .
30. Strzałki - Klawisze sterujące kursorem .


nazwy bloków klawiszy :
1) od F1 do F12 to Klawisze Funkcyjne
2) Insert, Home, Page Up, Delete, End, Page Down oraz strzałki to Klawisze Sterowania Kursorem
3) klawisze najdalej wysunięte na prawo (od Num Lock do Enter pionowego) to Klawisze Numeryczne

proszę ; ))
2 5 2