Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T15:57:32+01:00
Dane
d=2,16 g/cm3 - gęstość grafitu, jest to średnia wartość gdyż w tablicach podane jest 2,09-2,23 g/cm3
a=22 cm krawędź sześcianu
d1=19320 kg/m3 - gęstość złota
d2= 7131 kg/m3 - gęstość cynku
Obliczyć
m, m1, m2 =?
V, V1, V1 =?
Wzory
Vsześ=a3
d=m/V
Rozwiązanie
grafit
d=m/V
m=d*V
m=d*a3
m=2,16*22^3
m=22999,68 g rachunek jednostek [m]=[(g/cm3)*cm3]=[g]
m=22,99968 kg w przybliżeniu 23 kg
złoto
d1=m1/V1
m1=d1*V1
zamieniamy cm na m 22 cm=0,22m
m1=19320*0,22^3
m1=19320*0,010648 rachunek jednostek [m1]=[(kg/m3)*m3]=[kg]
m1=205,71936 kg w przybliżeniu
m1=206 kg
Cynk
d2=m2/V2
m2=d2*V2
m2=7131*0,22^3
m2=7131*0,010648
m2=75,930888 kg w przybliżeniu
m2=76 kg
rachunek jednostek jak dla złota